tshr international logoTSHR International z siedzibą w Rotterdamie to firma innowacyjna, młoda i dynamiczna z korzeniami i doświadczeniem dawnego Thermo Euroglas. Dostarcza usługi  i produkty z zakresu:  produkcji, sprzedaży, serwisu i dystrybucji rozwiązań analizy elementarnej stosowanej w aplikacjach środowiskowych i przemysłowych. Oferuje analizatory azotu TN, siarki całkowitej TS oraz chloru TX w próbkach ciekłych, stałych oraz gazowych i w tym LPG.

Model 6000 -  oferuje najbardziej elastyczny i wszechstronny zakres zastosowań z wykorzystaniem dedykowanych modułów dla różnego rodzaju próbek ciał stałych,  cieczy, węglowodorów z wysoką i niska temperaturą wrzenia. Zapewnia zgodność z metodami  ASTM, UOP. TN 6000 można rozbudować o moduły siarki i chloru, aby zapewnić maksymalną zdolność analizy TN / TS / TX w obrębie jednego analizatora.

Model 7000 - może być skonfigurowany jako analizator azotu TN / analizator siarki TS 7000 oraz jako ultra niski poziom TN / TS analizy płynów i próbek LPG / gaz zajmując mniej przestrzeni  laboratoryjnej.

Nowy analizator NEXIS siarki azotu chloru

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11