inficol logoINFICON to międzynarodowa firma korporacyjna  z siedzibą w Szwajcarii, specjalizująca się w produkcji światowej klasy narzędzi do analizy gazów oraz pomiarów i kontroli próżni. Bogate doświadczenie w tym zakresie  jest poparte innowacyjnymi  i wysoko zaawasnowanymi technologicznie  rozwiązaniami które oferuje.

microGC Fusion – nowa generacja innowacyjnych mikrochromatografów gazowych uznawanych za najszybsze i najbardziej optymalne z dostępnych na rynku rozwiązań dedykowanych do oznaczania składu mieszanin gazowych.  Zastosowanie:

 • Skład gazu ziemnego z wyliczeniem wartości opałowej BTU
 • Analiza węglowodorów LPG, LNG, CNG, NGA
 • Zanieczyszczenia związkami siarki SO₂, H₂S
 • Związki nawaniające gaz ziemny THT, TBM
 • Gaz rafineryjny RGA
 • Składowiska odpadów oraz biogaz jako alternatywne źródło energii Green Energy
 • Gazy cieplarniane w tym N2O Greenhouse Gases
 • Gaz procesowy, syntezowy z reaktora analiza ciągła On-line
 • Ogniwa paliwowe FC
 • Selektywne mambrany i katalizatory R&D
 • Skład gazów technicznych Butle gazowe
 • Analiza z odwiertów Mud-logging
 • Gaz kopalniany Górnictwo
 • Analiza gazów w olejach transformatorowych DGA

IRWin – profesjonalny, przenośny, wielogazowy analizator do badania szczelności scieci gazowej z gazem ziemnym.  Dedykowany dla operatorów sieci gazociągów. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i koncepcji technologicznej zapewnia szybkie dotarcie w miejsca gdzie jest wyciek. Wersja przeciwwybuchowa z oznaczeniem EX.

HAPSITE ER – w pełni przenośny system spektrometru mas GCMS do szybkiego rozpoznawania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych – CBRN. Ze względu na zastosowaną technologię kwadrupolowej spektrometrii mas znajduje zastosowania w badaniach środowiskowych oraz naukowych.

CMS5000 - chromatografy CMS5000 dedykowane do oznaczeń w trybie ciągłym (online) lotnych związków organicznych VOC w wodzie lub powietrzu. Urządzenie to jest montowane na linii przesyłowej wody i bez konieczności dozoru operatora dokonuje analizy związków VOC w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji www.inficon.com

Broszura uGC Fusion
CMS5000 Broch-water
HAPSITE ER
INF IRwin EN new
Fakty, które musisz znac o mierniku gazowym irwin

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11