Image Slide 2
Image Slide 2 - kopiuj
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3 - kopiuj
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Oferujemy wyposażenie kontrolno-pomiarowe dla laboratoriów i przemysłu:

 1. Atomowej spektroskopii: AAS, ICP-OES, ICP-MS, mikrofalowe systemy roztwarzania próbek, analizatory rtęci.
 2. Chromatografii: GC, GCMS, GC-VUV, LC, LCMS, przenośne mikrochromatografy microGC, generatory gazów.
 3. Spektrometrii mas: izotopowe IRMS, LCMS/MS, LCQTOF i przenośne spektrometry GCMS - CBRN
 4. Spektroskopii cząsteczkowej: UV/VIS, UV-Vis-NIR, FTIR, mikroskopy IR, spektrofluorymetry.
 5. Badania materiałowe: analiza termiczna sprzężona z IR i MS, TGA, DSC, STA, TMA, DMA oraz analizatory elementarne CHNSO i TN/TS/TX azotu, siarki całkowitej i chloru. Analizatory petrochemiczne Pensky-Martens.
 6. Pirolizery, desorbery termiczne, autosamplery, układy purge & trap.
 7. Przenośne analizatory ochronnej atmosfery gazowej MAP w pakowaniu żywności i próżniowe testery szczelności opakowań.
 8. Analizatory wielogazowe badania szczelności sieci z gazem ziemnym i pieszej kontroli dywanowej.
 9. Chromatografy on-line i procesowe w wersji przeciwwybuchowej z oznaczeniem  EX oraz spektrometry CRDS.
 10. Worki tedlarowe, cylindry do poboru prób gazowych. Wzorce gazowe i certyfikowane mieszaniny kalibracyjne.
 11. Liczniki cząstek stałych w powietrzu oraz układy do rozcieńczania i mieszania gazów wzorcowych.
 12. Skaningowe mikroskopy elektronowe SEM, mikroskopy sił atomowych AFM, spektrometry elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR, analizatory sorpcji gazów, porozymetry, piknometry gazowe.

 Zapraszamy do współpracy !

Autoryzowany przedstawiciel
Inficon, Peak Scientific, CDS Analytical, AGC Instruments, Sercon, TSHR International, VUV Analytics, Stanhope-SETA, AlyTech, Particles Plus, Seal Check, CIQTEK, EST Analytical, Tiger Optics

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11