serocomSercon to firma innowacyjna z wieloetnim doświadczeniem w zakresie spektrometrów mas  IRMS stosowanych w analizie składu izotopów.

Ofertowany przez Sercon zakres spektrometrów dotyczy zastosowań diagnostycznych jak w przypadku modelu ABCA2 do badań udziału izotopów w wydychanym powietrzu w celu ustalenia chorób układu pokarmowego np.:  popularny  test na obecność HELICOBACTER PYROLI uznany za „złoty standard” dający całkowitą pewność w jej wykrywalności.

Drugim instrumentem jest Integra2 analizator elementarny EA-IRMS do ustalania stosunku izotopów węgla i azotu w próbkach ciekłych, stałych i gazowych.

Kolejny model IRMS 20-22 jest spektrometrem mas stosunku izotopów IRMS dedykowanym dla naukowców umożliwiajacym sprzęganie z technikami separacyjnymi jak chromatograf cieczowy HPLC lub gazowy GC.

Oferowany przez Sercon zakres instrumentów umożliwia wiele zastosowań analitycznych od badań diagnostycznych do oznaczania zafałszowania miodu, gleboznawstwa i monitoringu środowiska.

Więcej informacji https://serconlimited.com/

13C breath tests review
Spektrometr IRMS 20-22 GEO combined SerCon Specs
Spektrometr IRMS ABCA-2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11