12AlyTech to francuska firma założona w 1999 roku z siedzibą w regionie paryskim.

To silny zespół chemików, inżynierów elektroników i programistów z wieloletnim doświadczeniem w systemach gazowych, chromatografii i analizie elementarnej. Od 2007 roku rozwijamy, produkujemy i sprzedajemy zautomatyzowane systemy przygotowania gazu pod markami GasMix™ i LiqMix™.

AlyTech oferuje wysokiej jakości oprzyrządowanie, wszechstronną wiedzę w zakresie zastosowań oraz doskonałą obsługę, w tym szkolenia, zdalną diagnostykę, coroczną kalibrację i walidację sprzętu.

GasMix™ i LiqMix™ to marki AlyTech zautomatyzowanych systemów do mieszania lub rozcieńczania gazów i oparów cieczy w celu tworzenia na miejscu niestandardowych mieszanek gazów specyficznych dla Twoich potrzeb i zastosowań, na przykład wzorców gazów kalibracyjnych lub atmosfer syntetycznych. Wszystko w kompaktowym instrumencie, stołowym, montowanym w stojaku lub przenośnym.

GasMix™ lub LiqMix™ umożliwiają:

Znaczne zmniejszenie zapasów wzorców  butli gazowych i związanych z tym kosztów.

Przygotowanie wzorców gazowych przez odparowanie fazy ciekłej w strumieniu gazu.

Zgodnie z ISO 6145-7 przygotowanie jedno- i wielopunktowych wzorców gazów kalibracyjnych poprzez dynamiczne rozcieńczanie z dużą precyzją, dokładnością i pełną identyfikowalnością.

Wykonywanie doskonale kontrolowanego mieszania od 2 do 16 gazów z rozcieńczeniem do 10000 razy.

Budowanie własnej sekwencji tworzenia dwuskładnikowych lub wieloskładnikowych mieszanin gazowych w szerokim zakresie stężeń od poziomu % do poziomu śladowego.

Dostarczanie lub wtryskiwanie wytworzonych gazów do analizatora, reaktora lub kanistra.

Dopasowanie do niemal każdej aplikacji dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu i automatyzacji.

Praca z czystymi gazami, skoncentrowanymi mieszaninami gazów oraz większością gazów agresywnych i reaktywnych.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11