logoAGC Instruments jest wiodącym europejskim producentem chromatografów gazowych i analizatorów stosowanych w szerokim zakresie oznaczeń składu mieszanin gazowych.

NovaChrom – seria chromatografów dedykowanych do analizy ciagłej „on-line” w kontroli procesów gazowych w reaktorach, transport gazu. 

NovaPRO – seria chromatografów procesowych dostępnych w wersji  przeciwwybuchowej EX.

600GC – seria gazowych chromatografów laboratoryjnych z dostepnmi detektorami: TCD, FID, DID, HFADD, PID, ECD, NPD z portem do prób gazowych i ciekłych.

NovaAIR – to system GC do kontroli emisji węglowodorów w powietrzu atmosferycznym w strefach przemysłowych.

Total Hydrocarbon Gas Analysers 23-502 -  analizator całkowitej sumy węglowodorów.

MAP Analysers  - przenośne analizatory gazowej mieszaniny ochronnej tzw. MAP stosowanej w procesach pakowania żywności. Oznaczanie zawartości reszty tlenowej oraz sumy dwutlenku węgla i azotu.

Veri -GAS Analysers – przenośny analizator gazowych mieszanin ochronnych stosowanych w spawalnictwie. Oznaczanie zawartosci dwutlenku węgla w mieszaninach z argonem lub azotem oraz zawartości tlenu.

Nowy analizator AGC Map-Pak 2 Brochure

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11