Analizatory pracujące w technice CRDS firmy Prosess Insights Tiger Optics do badania jakości wodoru o czystości automotive zgodnie z wymaganiami normy ISO 14687:2019 oraz technikami analitycznymi przywołanymi w ISO 21087:2019.

Kontrola dywanowa szczelnosci sieci z gazem ziemnym. Tworzenie raportów obchodowych przebytej trasy na mapach GIS z wykorzystamiem analizatora IRwin firmy INFICON.

Badanie szczelnosci opakowań zgodnie z ASTM D3078 i ASTM F2096.

Liczniki cząstek stałych w powietrzu. Particles Plus zapewnia zgodność z wymogami z ISO 14644, FDA CGMP, EU GMP Annex 1, ISO 21501-4 i 21 CFR Part 11

Znajdź aplikację w Stanhope-SETA katalog Aplikacje PDF

Mikrochromatograf gazowy microGC Fusion Inficon zastosowanie: 

 • Skład gazu ziemnego z wyliczeniem wartości opałowej BTU
 • Analiza węglowodorów LPG, LNG, CNG, NGA
 • Zanieczyszczenia związkami siarki SO₂, H₂S
 • Związki nawaniające gaz ziemny THT, TBM
 • Gaz rafineryjny RGA
 • Składowiska odpadów oraz biogaz jako alternatywne źródło energii Green Energy
 • Gazy cieplarniane w tym N2O Greenhouse Gases
 • Gaz procesowy, syntezowy z reaktora analiza ciągła On-line
 • Ogniwa paliwowe FC
 • Selektywne mambrany i katalizatory R&D
 • Skład gazów technicznych Butle gazowe
 • Analiza z odwiertów Mud-logging
 • Gaz kopalniany Górnictwo
 • Analiza gazów w olejach transformatorowych DGA

Szybka i ciągła „on-line” analiza jakości i składu gazu ziemnego z wyliczeniem wartości opałowej z wykorzystaniem nowego mikroGC Fusion Inficon z zachowaniem regulacji:

 • Gas Processors Association (GPA) 2145-09
 • Gas Processors Association (GPA) 2261
 • Gas Processors Association (GPA) 2172
 • Gas Processors Association (GPA) 2286 (Extended)
 • Gas Processors Association (GPA) TP-17
 • American Society of Testing and Materials (ASTM) D3588
 • International Standards Organization (ISO) 6976

Micro GC Fusion Benefits of Temperature Programming
Micro GC Fusion Rapid Analysis of Natural Gas up to C8 Plus

Kontrola dywanowa szczelnosci sieci z gazem ziemnym
INFICON IRwin
Intrygujace fakty, które musisz znac o mierniku gazowym irwin mima66pl1-2 (1803)

Szybkie oznaczanie zawartości azotu i siarki w ciekłych węglowodorach z nowymi możliwościmi na nowym analizatorze TSHR 7000 zgodnie z ASTM D5453
Technical Application Note 000 TSHR TAN001

Wartości referencyjne gazowych mieszanin ochronnych MAP stosowanych w procesie pakowania żywności
MAP Information

Diagnostyka chorób układu pokarmowego na podstawie badania składu izotopowego gazów w wydychanym powietrzu. Test na obecnosć Helicobacter Pyroli za pomocą bezinwazyjnej metody ze spektrometrem mas IRMS Sercon.
Test Helicobacter Pyroli

Badanie węgla kamiennego jako żródła gazów za pomocą pyrolizera ze spektrometrem mas Py-GCMS 
161 Pyrolysis and FGA of Caol

Analiza PIONA z wykorzystamiem metody VUV PIONA+  GC-VUV zgodnie z ASTM 8071. Cała analiza PIONA w czasie do 30 min z wykorzystaniem jednej koumny 30m Rxi-1ms
PIONA Analysis by the VUV PIONA + Method an R2

Rozróżnienie izomerów i oznaczanie ilościowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME metodąGC-VUV chromatografii gazowej - spektroskopia ultrafioletu w próżni
Differentiation Determination FAME an R2

Analiza pozostałości rozpuszczalników w wyrobach farmaceutycznych z wykorzystaniem metody GC-VUV. Kilkukrotnie większa wydajnośc analizy
The Analysis of Residual Solvents in Pharmaceutica…dspace_Rev2

Analiza ciągła składu strumieni gazowych z wykorzystaniem technologii VUV –spektroskopii ultrafioletu w próżni
Permanent Gas Analysis

Dekonwolucja przez spektroskopiępróżniową ultrafioletu GC-VUV. Analiza jakościowa i ilościowa w przypadku braku rozdziałów substancji na kolumnie chromatograficznej
Deconvolution Coeluting Chromatographic Signals

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11